Ala-Kyyny, J. (2024). Uutisia lyhyesti. Signum, 57(2), 53. https://doi.org/10.25033/sig.146144