Hollanti, P. (2009). Kohti kolmen toimijan yhteistyötä: informaatiolukutaidon opetuksen kehittyminen Suomen ammattikorkeakouluissa. Signum, 37(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/signum/article/view/3505