Parikka, S., Koponen, M., & Puustinen, M. (2015). Yhteistä polkua etsimässä – case Lapin korkeakoulukonserni. Signum, (4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/signum/article/view/53355