Puputti, T. (2018). Opiskelijat vertaisopettajina: Opetusvideoita ja sulautuvaa oppimista tiedonhankinnan kurssilla. Signum, 49(4), 10–14. https://doi.org/10.25033/sig.69196