Merimaa, M., & Lahtinen, H. (2019). TKI-AINEISTOJEN AVARUUS — 3AMKIN AINEISTONHALLINNAN KÄYTÄNNÖT JA OSAAMINEN. Signum, 52(3), 43–50. https://doi.org/10.25033/sig.87065