NÄPÄRÄ, L. Tutkimusdatan säilyttämiseen tarvitaan kansallista yhteistyötä. Signum, v. 52, n. 4, p. 30–31, 5 tammi 2021.