toimitus, Signumin. 2022. ”BMF Ry – Yhdistystoiminta virkistää Ja Opettaa!”. Signum 54 (2):21–24. https://doi.org/10.25033/sig.119832.