Merimaa, Maija, ja Hanna Lahtinen. 2019. ”TKI-AINEISTOJEN AVARUUS — 3AMKIN AINEISTONHALLINNAN KÄYTÄNNÖT JA OSAAMINEN”. Signum 51 (3), 43–50. https://doi.org/10.25033/sig.87065.