Merimaa, Maija, ja Hanna Lahtinen. 2019. ”TKI-AINEISTOJEN AVARUUS — 3AMKIN AINEISTONHALLINNAN KÄYTÄNNÖT JA OSAAMINEN”. Signum 52 (3):43–50. https://doi.org/10.25033/sig.87065.