Näpärä, L. (2021) ”Tutkimusdatan säilyttämiseen tarvitaan kansallista yhteistyötä”, Signum, 52(4), ss. 30–31. doi: 10.25033/sig.101390.