Ala-Kyyny, J. (2021) ”Uutisia lyhyesti”, Signum, 53(1), s. 35. doi: 10.25033/sig.107810.