Linja-aho, V. (2022) ”Lähdeviitteet ja pisteen paikka — ajatuksia viittauskäytänteiden kirjosta”, Signum, 54(3), ss. 33–36. doi: 10.25033/sig.112164.