Linja-aho, V. (2021) ”Lähdeviitteet ja pisteen paikka — ajatuksia viittauskäytänteiden kirjosta”, Signum, 53(3), ss. 33–36. doi: 10.25033/sig.112164.