Late, E. (2023) ”Aineistot avoimiksi yhteiskuntatieteissä – mutta mistä käyttäjät? ”, Signum, 56(1), s. 45. doi: 10.25033/sig.128674.