Ala-Kyyny, J. (2023) ”Uutisia lyhyesti”, Signum, 56(1), s. 46. doi: 10.25033/sig.128676.