Ala-Kyyny, J. (2023) ”Uutisia lyhyesti”, Signum, 56(2), s. 49. doi: 10.25033/sig.130970.