Uuden teknologian työryhmä (2023) ”Uudet teknologiset innovaatiot seurannassa – STKS:n Uuden teknologian työryhmä esittäytyy ”, Signum, 56(3), ss. 16–17. doi: 10.25033/sig.137892.