Ala-Kyyny, J. (2024) ”Uutisia lyhyesti”, Signum, 57(2), s. 53. doi: 10.25033/sig.146144.