Hollanti, P. (2009) ”Kohti kolmen toimijan yhteistyötä: informaatiolukutaidon opetuksen kehittyminen Suomen ammattikorkeakouluissa”, Signum, 37(2). Saatavissa: https://journal.fi/signum/article/view/3505 (Viitattu: 20huhtikuuta2024).