Tolonen, T. (2014) ”Kansainvälinen konferenssi palkitsi Theseus-posterin”, Signum, (3). Saatavissa: https://journal.fi/signum/article/view/46466 (Viitattu: 8joulukuuta2022).