Parikka, S., Koponen, M. ja Puustinen, M. (2015) ”Yhteistä polkua etsimässä – case Lapin korkeakoulukonserni”, Signum, (4). Saatavissa: https://journal.fi/signum/article/view/53355 (Viitattu: 17huhtikuuta2024).