Kangas, P. (2017) ”Ammatillista vertaismentorointia International Librarians Networkin välityksellä”, Signum, 48(4), ss. 6–9. Saatavissa: https://journal.fi/signum/article/view/60656 (Viitattu: 6elokuuta2020).