Puputti, T. (2018) ”Opiskelijat vertaisopettajina: Opetusvideoita ja sulautuvaa oppimista tiedonhankinnan kurssilla”, Signum, 49(4), ss. 10–14. doi: 10.25033/sig.69196.