Merimaa, M. ja Lahtinen, H. (2019) ”TKI-AINEISTOJEN AVARUUS — 3AMKIN AINEISTONHALLINNAN KÄYTÄNNÖT JA OSAAMINEN”, Signum, 52(3), ss. 43–50. doi: 10.25033/sig.87065.