[1]
J. Ala-Kyyny, ”Uutisia lyhyesti”, Signum, vsk. 53, nro 1, s. 35, huhti 2021.