[1]
J. Ala-Kyyny, ”Uutisia lyhyesti”, Signum, vsk. 56, nro 1, s. 46, huhti 2023.