[1]
J. Ala-Kyyny, ”Uutisia lyhyesti”, Signum, vsk. 56, nro 2, s. 49, kesä 2023.