[1]
J. Ala-Kyyny, ”Vuoden 2023 uutisia lyhyesti”, Signum, vsk. 56, nro 4, s. 47, joulu 2023.