[1]
M. Kuula-Bruun, V. Palonen, M. Sarvilinna, K. Sinikara, ja B. Wigell-Ryynänen, ”Tuula Ruhanen in memoriam ”, Signum, vsk. 57, nro 2, ss. 48–50, kesä 2024.