[1]
J. Ala-Kyyny, ”Uutisia lyhyesti”, Signum, vsk. 57, nro 2, s. 53, kesä 2024.