Ala-Kyyny, J. ”Uutisia lyhyesti”. Signum, vsk. 56, nro 1, huhtikuuta 2023, s. 46, doi:10.25033/sig.128676.