Uuden teknologian työryhmä. ”Uudet teknologiset innovaatiot seurannassa – STKS:n Uuden teknologian työryhmä esittäytyy ”. Signum, vsk. 56, nro 3, lokakuuta 2023, ss. 16–17, doi:10.25033/sig.137892.