Ala-Kyyny, J. ”Uutisia lyhyesti”. Signum, vsk. 56, nro 3, lokakuuta 2023, s. 53, doi:10.25033/sig.137900.