Ala-Kyyny, J. ”Uutisia lyhyesti”. Signum, vsk. 57, nro 2, kesäkuuta 2024, s. 53, doi:10.25033/sig.146144.