Puputti, T. ”Opiskelijat Vertaisopettajina: Opetusvideoita Ja Sulautuvaa Oppimista Tiedonhankinnan Kurssilla”. Signum, Vsk. 49, nro 4, helmikuuta 2018, ss. 10–14, doi:10.25033/sig.69196.