Lilja, Johanna. ”Mukana Muutoksessa”. Signum 51, no. 4 (tammikuuta 13, 2020): 5–7. Viitattu toukokuuta 25, 2020. https://journal.fi/signum/article/view/89025.