1.
Kaiponen P, Luokkanen S. Katsaus seuran toimintaan talouden näkökulmasta. Signum [Internet]. 25. huhtikuuta 2021 [viitattu 23. kesäkuuta 2021];53(1):4–5. Saatavissa: https://journal.fi/signum/article/view/107803