1.
Salmela S. Opinnäytetyö mahdollisuutena ammatilliseen kasvuun – kirjasto- ja tietopalvelualan opinnäytteet Seinäjoen ammattikorkeakoulussa . Signum [Internet]. 21. kesäkuuta 2021 [viitattu 8. joulukuuta 2021];53(2):23–26. Saatavissa: https://journal.fi/signum/article/view/109624