1.
Sassali J, Löhönen J, Värri H, Hyrkkänen A-K, Sandgren T. Vastuullista julkaisumetriikkaa edistämässä – kansallinen julkaisumetriikkaopas. Signum [Internet]. 17. lokakuuta 2022 [viitattu 3. joulukuuta 2022];54(3):13–16. Saatavissa: https://journal.fi/signum/article/view/122342