1.
Merimaa M, Lahtinen H. TKI-AINEISTOJEN AVARUUS — 3AMKIN AINEISTONHALLINNAN KÄYTÄNNÖT JA OSAAMINEN. Signum [Internet]. 5. marraskuuta 2019 [viitattu 26. helmikuuta 2024];52(3):43–50. Saatavissa: https://journal.fi/signum/article/view/87065