1.
Lilja J. Mukana muutoksessa. Signum [Internet]. 13. tammikuuta 2020 [viitattu 25. toukokuuta 2020];51(4):5–7. Saatavissa: https://journal.fi/signum/article/view/89025