https://journal.fi/signum/issue/feed Signum 2022-10-17T14:00:01+03:00 Mika Holopainen mika.holopainen@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.</p> <p>Signum, est. 1968, is a journal published by the Finnish Research Library Association.</p> https://journal.fi/signum/article/view/122340 LIBER2022–konferenssin kuulumisia 2022-10-17T13:06:11+03:00 Mari Elisa Kuusniemi mari-elisa.kuusniemi@helsinki.fi Anne Lehto anne.lehto@uwasa.fi Susanna Nykyri susanna.nykyri@tuni.fi <p>LIBER-konferenssin teema oli tänä vuonna kirjastot tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Tieteellisten kirjastojen asiantuntijaroolit eivät rajoitu tukipalveluihin, vaan ne laajentuvat kohti tutkimuksen kumppanuutta ja johtajuutta. Ukrainan kirjastojen tilanne, kansalaistiede ja tutkimusdata nousivat vahvoiksi puheenaiheiksi niin pääpuheenvuoroissa kuin työpajoissa. Suomalaisten esitykset olivat konferenssin kärkeä.</p> 2022-10-17T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kirjoittajat https://journal.fi/signum/article/view/122342 Vastuullista julkaisumetriikkaa edistämässä – kansallinen julkaisumetriikkaopas 2022-10-17T13:15:38+03:00 Jani Sassali jani.sassali@oulu.fi Johanna Löhönen johanna.lohonen@tuni.fi Hanna Värri hanna.varri@jyu.fi Anna-Kaisa Hyrkkänen anna-kaisa.hyrkkanen@aalto.fi Terhi Sandgren terhi.sandgren@helsinki.fi <p>Kansallinen julkaisumetriikkaopas (KJMO) on kansallisena yhteistyönä toteutettu ja ylläpidettävä opas julkaisumetriikasta. Se on avoimesti verkossa saatavilla ja on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat työssään tai muussa toiminnassaan tietoa julkaisujen analysoimisesta ja siihen käytettävistä välineistä. Käyttäjät eivät tarvitse esitietoja julkaisumetriikasta, mutta tieteellisen julkaisemisen käytäntöjen ja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden<br>toimintaympäristön tuntemus on tarpeen.</p> 2022-10-17T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kirjoittajat https://journal.fi/signum/article/view/122343 Pedagogiset pakopelit tiedonhankinnan opetuksessa 2022-10-17T13:27:53+03:00 Joona Koiranen joona.koiranen@metropolia.fi <p>Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto testasi pedagogisen pakopelin käyttöä tiedonhankinnan opetuksessa 2019–2020. Oppimistulokset olivat rohkaisevia.</p> 2022-10-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kirjoittaja https://journal.fi/signum/article/view/122344 Avoimen tieteen koulutukset avoimena – Mikä muuttui? 2022-10-17T13:32:18+03:00 Kati Laakso kati.laakso@gtk.fi Anne Sunikka anne.sunikka@aalto.fi Charlotte Försgård charlotte.forsgard@aalto.fi <p>Avoimen tieteen ja tutkimusdatanhallinnan koulutusten järjes-täminen alkaa olla vakiintunut käytäntö yliopistoissa, ammat-tikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Koulutukset tarjotaan tavallisimmin oman organisaation henkilöille. Aalto-yliopiston datatukitiimi päätti kokeilla syksyllä 2021, mikä muuttuu – vai muuttuuko mikään – kun koulutukset avataan ilman rajoituksia sekä kotimaisille että ulkomaisille organisaatioille. Ilmoittautuneista yli puolet tuli suomalaisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Noin neljännes osallistujista oli aaltolaisia. Koulutukseen oltiin pääasiassa tyytyväisiä, joskin lisää käytännönläheisyyttä kaivattiin.<br><br></p> 2022-10-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kirjoittajat https://journal.fi/signum/article/view/122345 Osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista IFLAssa – poimintoja WLIC 2022 Dublinin konferenssista 2022-10-17T13:38:14+03:00 Sinikka Luokkanen sinikka.luokkanen@hamk.fi Katja Hilska-Keinänen katja.hilska-keinanen@syke.fi Neea Savilaakso neea.savilaakso@metropolia.fi Kirsi Ylänne kirsi.ylanne@celia.fi Johanna Vesterinen johanna.vesterinen@nrl.fi Sanna Jalonen sanna.jalonen@turkuamk.fi <p>Vuoden 2020 IFLAn WLIC-konferenssi piti järjestää Dublinissa, mutta pandemian vuoksi sitä siirrettiin kahteen kertaan. Ennen<br>pandemiaa vuosina 2017–2019 konferensseissa on ollut noin 3 500 osallistujaa. Dublinissa osallistujamäärä oli noin 2 000<br>henkilöä. Pudotus edellisistä on merkittävä, mutta silti osallistujien määrä yllätti järjestäjät positiivisesti.</p> 2022-10-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kirjoittajat https://journal.fi/signum/article/view/122346 Esittelyssä Kansalliskirjaston uusi ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen 2022-10-17T13:49:48+03:00 Aija Vahtola aija.vahtola@helsinki.fi <p>Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt Kimmo Tuomisen Kan-salliskirjaston ylikirjastonhoitajan tehtävään. Edellinen ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles jäi eläkkeelle 1. 7. 2022. Yhteiskuntatieteiden tohtori Kimmo Tuomisella on laaja kokemus kirjastoalalta ja alan luottamustehtävistä.</p> 2022-10-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kirjoittaja https://journal.fi/signum/article/view/122347 Kirja-arvostelu: E pluribus unum – monesta yhdeksi 2022-10-17T13:52:24+03:00 Vesa Kautto vesa.kautto@gmail.com <p>Kun Kaisa Sinikaran tutkimus Tiedeyhteisön kumppanina: Laitoskirjastoista Helsingin yliopiston kirjastoksi 1828–2012 julkistettiin kesäkuussa, onnittelin Kaisaa siitä, että teoksessa oli dokumentoitu Helsingin ihmeen synty eli miten lukuisten kirjastojen yhdistyminen toteutui. Mutta kirjaan sisältyy paljon muutakin, kuten ilmeni Sinikaran artikkelista Signumissa 2/2022.</p> 2022-10-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kirjoittaja https://journal.fi/signum/article/view/122348 Mitä on julkaisujen avoin saatavuus? 2022-10-17T13:55:44+03:00 Tuomas Tammisto tuomas.tammisto@helsinki.fi <p>Avoimeen julkaisemiseen siirtyminen on hyvä asia niin yksittäisen tutkijan, tiedeyhteisön kuin laajemminkin yhteiskunnan kannalta. Aktiivista tutkimustyötä tekevänä antropologina olen ehdottomasti sitä mieltä, että julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulee olla rajoituksitta yleisön saavutettavissa. Käsittelen tässä kirjoituksessa lyhyesti kolmea seikkaa, joihin avoimessa saatavuudessa on minusta kiinnitettävä huomiota: 1) julkaisut ovat avoimia, 2) julkaisut ovat kirjoittajille saavutettavissa ja 3) julkaisujen toimintatavat ovat avoimia.</p> 2022-10-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kirjoittaja https://journal.fi/signum/article/view/122349 Uutisia lyhyesti 2022-10-17T14:00:01+03:00 Signum toimitus paatoimittaja@signum.fi <p>Signumin toimituksen kokoamia lyhyitä uutisia.</p> 2022-10-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kirjoittajat https://journal.fi/signum/article/view/122339 Luottamuksen varassa kohti uudenlaisia kumppanuuksia 2022-10-17T13:00:13+03:00 Mika Holopainen mika.holopainen@helsinki.fi <p>Maija-Leena Huotari ja Mirja Iivonen kirjoittivat vuonna 2004 Informaatiotutkimus-lehteen artikkelin yliopistokirjastoista strategisina kumppaneina, joilla on tärkeä rooli yliopistojen tietoprosesseissa. Strategisella kumppanuudella tarkoitetaan määritelmän mukaan kahden tai useamman toimijan välistä toimintamallia, jossa osapuolet tekevät toisiaan täydentäviä, molempia hyödyttäviä toimenpiteitä ja investointeja pitkäjänteisessä yhteistyösuhteessa. Huotarin ja Iivosen artikkelissa yliopistokirjastoilla nähtiin paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Ollakseen uskottavia kumppaneita kirjastojen olisi kyettävä kohtaamaan käyttäjien laajenevat vaatimukset, omaksumaan nopeasti teknologiset ja muut innovaatiot sekä ennakoimaan proaktiivisesti muutoksia<br>markkinoilla.</p> 2022-10-17T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Mika Holopainen