https://journal.fi/signum/issue/feed Signum 2021-11-14T19:07:17+02:00 Juuso Ala-Kyyny juuso.ala-kyyny@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.</p> <p>Signum, est. 1968, is a journal published by the Finnish Research Library Association.</p> https://journal.fi/signum/article/view/112155 Pääkirjoitus: Lain tuulia avoimen tieteen purjeissa 2021-11-14T17:15:46+02:00 Ala-Kyyny Juuso juuso.ala-kyyny@helsinki.fi <p>Vuonna 2015 haastattelin yliopistokirjastojen asiantuntijoita avoimesta julkaisemisesta opinnäytetyötäni varten. He olivat yksimielisiä siitä, että muutos kohti avointa tiedettä tapahtuu sitovien linjausten ja akateemista maailmaa ohjailevien tahojen, kuten tutkimusrahoittajien ja ministeriön, tuella.</p> 2021-11-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Juuso Ala-Kyyny https://journal.fi/signum/article/view/112156 Tahroja paperilla — bittejä avaruudessa 2021-11-14T17:31:42+02:00 Tuulevi Ovaska tuulevi.ovaska@uef.fi 2021-11-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tuulevi Ovaska https://journal.fi/signum/article/view/112157 Oppia Tampereelta — Katsaus informaatiotutkimuksen opetukseen Tampereen yliopistossa 2021-11-14T17:39:01+02:00 Juuso Ala-Kyyny juuso.ala-kyyny@helsinki.fi <p>Kirjastoalan opiskelijoista valtaosa suuntaa yhä kohti yleisiä kirjastoja, mutta opetus tukee myös tiedekirjastoihin ja tietointensiivisiin yrityksiin suuntaavia. Tässä artikkelissa tarkastellaan Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opetusta tieteellisten kirjastojen näkökulmasta. Teemoina ovat ajankohtainen kirjastotutkimus, informaatiotutkimuksen opetussisällöt, opiskelijoiden urasuunnitelmat ja yhteistyö opetuksen kehittämisessä. Haastateltavana on professori Tuomas Harviainen.</p> 2021-11-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Juuso Ala-Kyyny https://journal.fi/signum/article/view/112159 LIBER-konferenssi juhlisti viisikymppisiään verkossa 2021-11-14T18:03:10+02:00 Marja Kuittinen Marja.Kuittinen@uef.fi Heta Mikkonen Heta.Mikkonen@uef.fi Tuulevi Ovaska tuulevi.ovaska@uef.fi Katri Rintamäki katri.rintamaki@uef.fi Tomi Rosti tomi.rosti@uef.fi <p>Kesän LIBER-konferenssi järjestettiin teemalla Kirjastot ja avoin tieto: Visiosta toteutukseen. Konferenssin keskeisiä aiheita <br>olivat digitaalisen kirjasto ja tutkimuksen tarpeet, avoin toimintakulttuuri, avoin julkaiseminen ja avoin data. Päivät tarjosivat <br>kiinnostavan näkymän tämän päivän tieteellisten kirjastojen ja tutkimuspalveluiden asiantuntijatyöhön.</p> 2021-11-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tekijät https://journal.fi/signum/article/view/112160 Eurooppalaiset yliopistoverkostot tarjoavat uusia mahdollisuuksia kirjastojen kehittämiseen 2021-11-14T18:14:57+02:00 Jarmo Saarti jarmo.saarti@uef.fi Katri Rintamäki katri.rintamaki@uef.fi Kaisa Hartikainen Kaisa.Hartikainen@uef.fi <p>Eurooppalainen yhteistyö yliopistojen ja kirjastojen välillä kehittyy nopeasti. Komission tavoitteena on rakentaa alhaalta ylöspäin suuntautuvia yliopistoverkostoja, jotka lisäävät innovaatioita ja rajat ylittävää yhteistyötä. Itä-Suomen yliopiston (UEF) kirjasto lähti mukaan yliopistoliittouma YUFEn yhteistyöhön rakentamalla avoimen tieteen verkkokurssin eurooppalaiselle virtuaalikampukselle. UEF:n kokemukset olivat positiivisia: Pioneereille on saatavilla hyvin rahoitusta hanke- ja kehittämistoimintaan ja kirjastojen kannattaakin olla aktiivisia integroitumisessa eurooppalaisiin käytänteisiin.</p> 2021-11-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tekijät https://journal.fi/signum/article/view/112162 Komposiitti-indeksi — uusi väline käyttäjäkokemuksen arviointiin 2021-11-14T18:22:51+02:00 Svetlana Kirichenko Svetlana.Kirichenko@helsinki.fi Jouni Henrik Juntumaa jouni.juntumaa@hel.fi Markku Laitinen markku.laitinen@helsinki.fi <p>Käyttäjäkokemusindeksi (IUX) on kirjaston tarjoamien palvelujen käyttäjäkokemuksen arviointiin suunniteltu komposiitti- eli summaindeksi. Sen avulla käyttäjien tyytyväisyyttä arvioidaan laskemalla indeksiin valittujen muuttujien (asiakaskokemuksen osatekijät eli attribuutit) summa, joka muodostetaan asiakaskyselyvastausten ja asiantuntijoiden määrittelemien painokertoimien yhdistelmänä. Komposiitti-indeksin merkittävä hyöty on, että sen avulla pystytään arvioimaan useampien asiakaskokemukseen vaikuttavien tekijöiden yhteistä vaikutusta. Esittelemämme komposiitti-indeksi auttaa seuraamaan siihen valittujen määreiden yhteistä vaikutusta asiakaskokemukseen samalla kertaa.</p> 2021-11-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tekijät https://journal.fi/signum/article/view/112163 VTLS:stä Voyageriin — kirjastojärjestelmien historiaa 2021-11-14T18:31:10+02:00 Ari Ahlqvist ari.ahlqvist@helsinki.fi Esa-Pekka Keskitalo esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi Sinikka Luokkanen sinikka.luokkanen@hamk.fi Ari Muhonen ari.muhonen@uef.fi <p>Signumin edellisessä numerossa 2/2021 ilmestyi kaksi artikkelia, jotka liittyivät Voyager-kirjastojärjestelmästä luopumiseen suomalaisissa korkeakouluissa. Kokonaiskuvaa täydentääksemme luomme vielä katsauksen kaukaisempaan historiaan, alkaen <br>1980-luvulta ja jatkaen 2010-luvulle. Miksi järjestelmänvaihdos kesti kymmenen vuotta? Yrityksen puutteesta ei ainakaan ollut kyse.</p> 2021-11-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tekijät https://journal.fi/signum/article/view/112164 Lähdeviitteet ja pisteen paikka — ajatuksia viittauskäytänteiden kirjosta 2021-11-14T18:41:45+02:00 Vesa Linja-aho vesa.linja-aho@metropolia.fi <p>Ohjeet ja käytännöt lähdeviitteiden merkitsemisestä vaihtelevat oppilaitoksittain. Omien käytäntöjen sijaan tulisi suosia kansainvälisiä standardeja ja ammattimaisia viitteidenhallintaohjelmia. Erityisen kiusallinen on kumottuun kansalliseen standardiin perustuva käytäntö pisteen käytöstä lähdeviitesulkeiden sisällä, jota viitteidenhallintatyökalut eivät tue eivätkä tunnista.</p> 2021-11-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tekijä https://journal.fi/signum/article/view/112165 Kirja-arvostelu: Tutkimusta mittareiden tähden 2021-11-14T18:47:27+02:00 Eva Isaksson eva.isaksson@helsinki.fi <p>Bibliometriikan perusajatuksena oli alun perin hyvien viittausten löytäminen ja tiedonhankinnan edistäminen. Viittausraporteista käynnistyi bibliometriikkapohjaisen arvioinnin kultakausi, joka jatkuu yhä. Artikkelikokoelma Gaming the Metrics kuvaa, miten <br>tieteen uudet pelisäännöt vaikuttavat tieteelliseen kulttuuriin.</p> 2021-11-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tekijä https://journal.fi/signum/article/view/112166 Uutisia lyhyesti 2021-11-14T18:50:38+02:00 Kreodi toimitus juuso.ala-kyyny@helsinki.fi <p>Lyhyitä uutisia.</p> 2021-11-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tekijä