https://journal.fi/signum/issue/feed Signum 2019-03-21T14:13:55+02:00 Johanna Lahikainen johanna.lahikainen@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.</p> <p>Signum, est. 1968, is a journal published by the Finnish Research Library Association.</p> https://journal.fi/signum/article/view/77229 Pääkirjoitus: 50 vuotta täyttävä Signum on uudistunut 2019-03-21T14:13:55+02:00 Johanna Lahikainen johanna.lahikainen@helsinki.fi <p>Luet graafisen suunnittelijan ja kuvataiteilijan Petri Fillsin uudistamaa, tänä vuonna 50 vuotta täyttänyttä Signumia. Lehden visuaalisen ilmeen uudistuksen on mahdollistanut Tiedekustantajain liiton apuraha, joka on rahoitettu Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Viimeksi näin suuri uudistus Signumin ulkoasussa on toteutettu vuonna 2000.</p> 2018-12-11T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/signum/article/view/77230 Research Libraries as an Open Science Hub: from Strategy to Action – LIBER 2018 2019-03-21T14:13:49+02:00 Pälvi Kaiponen palvi.kaiponen@helsinki.fi <p>Liberin (Association of European Research Libraries) 47. vuotuinen konferenssi järjestettiin 4.–6.7.2018 Lillessä Ranskassa. Kokousisäntänä toimi University of Lille, joka on uudessa muodossaan aloittanut tammikuussa 2018. Yliopistoon on yhdistetty kolme aiemmin itsenäistä yliopistoa. Pääosa kokousesityksistä järjestettiin uudessa vuonna 2016 valmistuneessa lilliad Learning Center Innovationissa, joka toimii yliopiston pääkirjastona. Kokousosallistujia oli ennätykselliset 440 ja 34 eri maasta.</p> 2018-12-11T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/signum/article/view/77231 Pohjoinen on aina enemmän 2019-03-21T14:13:43+02:00 Susanna Parikka susanna.parikka@ulapland.fi <p>Napapiirin alkukesän pohjoinen valo ja hento vihreys ympäröivät kansainvälisen arktisen tutkimuksen kirjastoyhteisön. Polar Libraries Colloquy (PLC) tapahtui tällä kertaa yöttömän yön vaalean viileässä valossa, kuulaassa kesäkuussa Rovaniemellä.</p> 2018-12-11T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/signum/article/view/77233 Muuta kirjastoja, muutat yhteiskuntia – IFLA 2018 Kuala Lumpurissa 2019-03-21T14:13:36+02:00 Jarmo Saarti jarmo.saarti@uef.fi Risto Heikkinen risto.v.heikkinen@juy.fi <p>Vuoden 2018 IFLA konferenssi pidettiin Kuala Lumpurissa, Malesiassa. Paikalle oli kokoontunut reilu 3500 konferenssivierasta yli sadasta maasta. Erilaisia tapahtumakokonaisuuksia oli liki kolmesataa aihekohtaisista sessioista toimielinten tapaamisiin ja lyhyisiin seitsemän minuutin lightning talks -pikaesitelmien kokonaisuuksiin. Lisäksi vielä epäviralliset tapahtumat ja vierailut suuren metropolin kirjastoihin ja nähtävyyksiin täyttivät nopeasti vierailijan kalenterin.</p> 2018-12-11T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/signum/article/view/77234 Yliopistokirjastoa kehittämässä Eritreassa – Oppimisen paikka osallistujille 2019-03-21T14:13:29+02:00 Päivi Helminen paivi.helminen@helsinki.fi <p>Helsingin yliopiston kirjasto osallistui vuosina 2015–2018 Ulkoministeriön rahoittamaan Eritrea Specific HEI ICI -ohjelmaan, jossa suomalaisten ja eritrealaisten korkeakoulujen yhteistyönä kehitettiin opetusta Eritrean korkeakouluissa. Kirjaston koordinoimassa hankkeessa kehitettiin digitaalista kirjastoa ja kirjastoautomaatiota. Hanke tarjosi monipuolisesti oppimismahdollisuuksia sekä eritrealaisille että suomalaisille osallistujille.</p> 2018-12-11T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/signum/article/view/77235 WAU:TA WU:SSA – LIBER LAG 2018 2019-03-21T14:13:23+02:00 Risto Heikkinen risto.v.heikkinen@juy.fi Marjatta Puustinen marjatta.puustinen@ulapland.fi Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen suvipaivi.poytalaakso-koistinen@uta.fi Jonna Toukonen Jonna.Toukonen@tritonia.fi <p>Kirjoittajat osallistuivat Liberin arkkitehtuuriryhmän järjestämään liber lag -seminaariin Itävallassa Wienissä 18.–20.4.2018. Seminaarissa esiteltiin arkkitehtonisiksi maamerkeiksi suunniteltuja vaikuttavia kirjastorakennuksia, mutta joukkoon mahtui myös vanhojen rakennusten uudistusprojekteja. Kautta esitysten punaisena lankana kulki pohdinta siitä, meneekö muoto käyttötarkoituksen edelle (”form over function”) vai voiko arkkitehtoninen maamerkki olla myös käytännöllinen? Seminaari huipentui käyttäjäkokemusten ja -näkökulman korostamiseen: rakennus voidaan suunnitella monumentiksi, mutta tilan tärkein tehtävä on palvella sen käyttäjiä.</p> 2018-12-11T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/signum/article/view/77236 Yliopistokirjastot ja Leidenin manifesti 2019-03-21T14:13:16+02:00 Johanna Lahikainen johanna.lahikainen@helsinki.fi Anne Lehto anne.lehto@tritonia.fi Antti Rousi antti.m.rousi@aalto.fi <p>Kirjastojen tulisi edistää vastuullista bibliometriikkaa. Leidenin manifesti vuodelta 2015 antaa suosituksia bibliometriikan vastuulliseen käyttöön tutkimuksen arvioinnissa. Kuinka hyvin manifestin periaatteet istuvat yliopistokirjastojen käytäntöihin? Millaisia suosituksia liberin metriikkatyöryhmä antaa manifestin käytöstä?</p> 2018-12-11T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/signum/article/view/77237 Työelämäpedagogiikka ja tiedon tuottamisen muuttuvat käytännöt 2019-03-21T14:13:10+02:00 Eeva Kuoppala eeva.kuoppala@xamk.fi Pekka Uotila pekka.uotila@xamk.fi <p>Ammattikorkeakouluissa pedagogiikka kiinnittyy tiiviisti työelämään. Työelämäpedagogiikka merkitsee mm. verkostoissa toimimista ja erilaisia tiedonhankinnan ja julkaisemisen käytäntöjä. Kirjaston tarjoamat palvelut ovat työelämäyhteyksissä yksi monista palvelumahdollisuuksista. Digitalisaatio ja työelämäpedagogiikka luovat asetelman, jossa julkaisemisen kynnys alentuu. Kirjaston tehtävä “sisältä ulos” -toiminnassa näyttää tässä kehityksessä korostuvan.</p> 2018-12-11T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##