https://journal.fi/signum/issue/feed Signum 2020-01-14T10:33:21+02:00 Johanna Lahikainen johanna.lahikainen@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.</p> <p>Signum, est. 1968, is a journal published by the Finnish Research Library Association.</p> https://journal.fi/signum/article/view/89023 Pääkirjoitus: Hengenpelastajat työssään 2020-01-14T10:33:21+02:00 Johanna Lahikainen johanna.lahikainen@helsinki.fi <p>Välillä, kun mokaa töissä, ajattelee, että onneksi kukaan ei kuollut – niin riskialtista työmme ei onneksi ole. Harvemmin tulee ajatelleeksi, että joskus me pelastamme ihmisiä.</p> <div>&nbsp;</div> 2020-01-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Johanna Lahikainen https://journal.fi/signum/article/view/89025 Mukana muutoksessa 2020-01-14T10:32:38+02:00 Johanna Lilja johanna.e.lilja@helsinki.fi <p>Suomen tieteellinen kirjastoseura (stks) saavuttaa tänä vuonna kunnioitettavan 90 vuoden iän. Juhlavuoden kunniaksi seura päätti julkaista historiikkinsa neljältä vuosikymmeneltä vuosilta 1970–2010. Muutoksen tekijät -teos luo laajan ja värikkään katsauksen tieteellisten kirjastojen kehitykseen ja yhteistyöhön niin stks:ssä kuin sen ulkopuolellakin.</p> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> </div> </div> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal">&nbsp;</div> </div> 2020-01-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Johanna Lilja https://journal.fi/signum/article/view/89026 Tieteellinen kirjasto matkalla tulevaisuuteen 2020-01-14T10:31:20+02:00 Juuso Ala-Kyyny Juuso.ala-kyyny@helsinki.fi <p>Suomen tieteellisen kirjastoseuran 90-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin marraskuussa 2019 otsikolla Hyvään tulevaisuuteen hyvässä seurassa Aalto-yliopiston oppimiskeskuksessa Otaniemessä. Seminaariesitysten punainen lanka oli kirjaston huomispäivän haasteet ja mahdollisuudet. Tapahtumassa tulevaisuutta lähestyttiin tutkimuksen ja kirjastopalveluiden välisen suhteen, kirjastolaisten osaamisen sekä teknologian, tekoälyn ja koneoppimisen näkökulmasta – muutosprosessiin liittyviä tunteita unohtamatta. Tässä artikkelissa käydään läpi seminaariesitysten sisältöä.</p> <div>&nbsp;</div> 2020-01-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Juuso Ala-Kyyny https://journal.fi/signum/article/view/89027 VERKOSTOSSA ON VOIMAA – OPPILAITOSTEN MUSIIKKIKIRJASTOISSA LUODAAN RAJAT YLITTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ 2020-01-14T10:30:37+02:00 Maaria Harviainen maaria.harviainen@uniarts.fi Tiina Tolonen tiina.tolonen@oamk.fi <p>Musiikkikirjastolaisuus on kiinteästi yhdistävä tekijä ja musiikkikirjastoissa musiikki ja kirjastotyö ovat linkittyneet toisiinsa erottamattomasti. Korkeakoulumaailmassa Suomessa musiikkikirjastolaisia on määrällisesti vähän ja hekin maantieteellisesti osin kaukana toisistaan. Vasta toimintansa aloittanut ryhmä kokoaa oppilaitoskirjastoissa musiikin parissa työskentelevät verkostoitumaan, jakamaan tietoa ja ratkomaan yhteisiä ongelmia. Tämä artikkeli kertoo ryhmän syntymisen taustoista sekä tulevaisuuden visioista</p> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal">&nbsp;</div> </div> <div>&nbsp;</div> 2020-01-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Maaria Harviainen & Tiina Tolonen https://journal.fi/signum/article/view/89028 YHDESSÄ HOMMA HALTUUN 2020-01-14T10:29:52+02:00 Soile Manninen soile.manninen@helsinki.fi <p>STKS:n kirjastojuridiikan ja tutkijapalveluiden työryhmät järjestivät 10.10.2019 yhteisseminaarin Aalto-yliopistossa. Aamupäivä keskityttiin tietosuojaan ja dataan liittyviin oikeuksiin, iltapäivä syvennyttiin avoimiin oppimateriaaleihin sekä saavutettavuuteen.</p> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div>&nbsp;</div> 2020-01-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Soile Manninen https://journal.fi/signum/article/view/89029 PEHMEÄÄ JA TEKNOLOGISTA OSAAMISTA TULEVAISUUDEN KORKEAKOULUKIRJASTOISSA 2020-01-14T10:29:25+02:00 Hellevi Hakala hellevi.hakala@metropolia.fi Anne Kakkonen anne.kakkonen@helsinki.fi <p>Työelämän nopea muutos vaikuttaa kirjastotyöhön. Kirjastoissa on paljon uusia tehtäviä, jotka menevät perinteisen kirjastotyön ohi. Muutokset organisaatiossa edellyttävät työntekijöiltä joustavuutta ja valmiutta tarttua uudenlaisiin tehtäviin. Uusien tehtävien myötä kirjastoihin rekrytoidaan muitakin kuin kirjastoammatillisen koulutuksen saaneita työntekijöitä: viestintä- ja järjestelmäosaajia,&nbsp;pedagogeja, tapahtumatuottajia, datanhallintataitoja ja palvelumuotoilijoita. Samalla työelämän muutos on herättänyt tarpeen uudistaa koulutusta. Elokuussa 2019 SeAMK kutsui työelämän edustajia sekä SeAMkin Kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelman opettajia saman pöydän ääreen keskustelemaan siitä, miten kirjastoalan koulutusta tulisi uudistaa. Tarkastelemme asiaa tässä artikkelissa korkeakoulukirjastojen näkökulmasta, mutta monet asiat ovat yhteisiä kaikille kirjastosektoreille.</p> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div><img></div> 2020-01-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Hellevi Hakala & Anne Kakkonen https://journal.fi/signum/article/view/89030 AINEISTOJEN YHTEISKÄYTTÖ JA MURTUVAT EKOSYSTEEMIT – ILDS2019-KONFERENSSI PRAHASSA 2020-01-14T10:28:59+02:00 Tuula Hurskainen tuula.hurskainen@syke.fi Jarmo Saarti jarmo.saarti@uef.fi Kimmo Tuominen kimmo.tuominen@helsinki.fi <p>Interlending and Document Supply (ILDS) -konferenssi järjestettiin tänä vuonna Prahassa ja se oli järjestyksessään jo kuudestoista. Konferenssi pidetään joka toinen vuosi ja sen keskipisteessä on kirjastojen välinen aineistojen yhteiskäyttö ja siihen liittyvien käytäntöjen kehittäminen. Tänä vuonna teema oli Maksumuurien taakse: aineistojen yhteiskäyttö murtuvien ekosysteemien aikakaudella. Teema kuvaa hyvin jo pitkään käynnissä ollutta muutosta perinteisestä, fyysisten aineistojen kaukolainaamisesta kohti monimuotoista digitaalista toimintaympäristöä. Tässä aineistojen ja erilaisten käyttöympäristöjen moninaisuus asettaa sekä haasteita että mahdollisuuksia tietoaineistojen yhteiskäytölle.</p> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div>&nbsp;</div> 2020-01-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Tuula Hurskainen, Jarmo Saarti & Kimmo Tuominen https://journal.fi/signum/article/view/89031 TIEDEKUSTANTAJAT OTTAVAT VAUHTIA TEKOÄLYYN 2020-01-14T10:28:32+02:00 Heli Kautonen heli.kautonen@stks.fi <p>Mitä tiedejulkaisemisen käytäntöjä tekoäly haastaa ja mitä uusia mahdollisuuksia se avaa? Frankfurtin kirjamessut tarjosivat kirjastoammattilaiselle kiinnostavan tilaisuuden tutustua tekoälyvisioihin tiedekustantajien näkökulmasta.</p> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div><img></div> 2020-01-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Heli Kautonen https://journal.fi/signum/article/view/89032 Riitta Huuhtanen in memoriam 2020-01-14T10:28:05+02:00 Jarmo Saarti jarmo.saarti@uef.fi <p>Kuopion yliopiston pitkäaikainen kirjastonjohtaja Riitta Liisa Huuhtanen menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen Kuopiossa 30. lokakuuta. Hän oli 79-vuotias, syntynyt Lapinlahdella 16. kesäkuuta 1940. Hän aloitti koulunkäyntinsä Lapinlahdella ja kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion yhteislyseon lukiosta.</p> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Co</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunamodalPopupTo" style="z-index: 1102;"> <div id="mailtoikkunapopupMailContentModal"> <div id="mailtoikkunamailModalToClose">&nbsp;</div> <div id="mailtoikkunapopupToQuestionModal">What do you want to do ?</div> <a id="mailtoikkunacreateApp"></a>New mail<button id="mailtoikkunabuttonEmail">Copy</button><textarea id="mailtoikkunatextCopyClipboardSelect"></textarea></div> </div> <div>&nbsp;</div> 2020-01-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Jarmo Saarti & al.