https://journal.fi/signum/issue/feed Signum 2019-11-06T12:05:18+02:00 Johanna Lahikainen johanna.lahikainen@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.</p> <p>Signum, est. 1968, is a journal published by the Finnish Research Library Association.</p> https://journal.fi/signum/article/view/86979 Pääkirjoitus: OVATKO KORKEAKOULUT JA YLIOPISTOT AHDISTUSKONEITA? 2019-11-06T12:05:18+02:00 Johanna Lahikainen johanna.lahikainen@helsinki.fi <p>Kollegani, metriikka-asiantuntija Eva Isaksson kannusti lukemaan ajatushautomo Higher Education Policy -instituutin raportin Pressure Vessels: The Epidemic of Poor Mental Health Among Higher Education Staff. Raportti on karua kieltä brittiläisestä korkeakoulujärjestelmästä, erityisesti sen opiskelijoiden ja työntekijöiden hyvinvoinnista – tai oikeastaan pahoinvoinnista.</p> 2019-11-04T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Johanna Lahikainen https://journal.fi/signum/article/view/86981 KIRJASTOT VÄYLÄNÄ KOHTI AVOINTA JA TASA-ARVOISTA TIEDETTÄ: Terveisiä LIBER- ja IFLA-konferensseista 2019-11-06T12:04:49+02:00 Pälvi Kaiponen puheenjohtaja@stks.fi Jarmo Saarti jarmo.saarti@uef.fi <p>LIBER piti vuosikokouksensa kesäkuussa Dublinissa ja IFLA kutsui kirjastoalan elokuussa helteiseen Ateenaan. Molemmissa teemoina toistuivat avoin tiede sekä totuutta ja tietoa vaarantavat uhat. Esillä oli myös tarve uskaltaa: Teemaa tiivisti osuvasti IFLA:n puheenjohtaja Glòria Pérez-Salmerónin sanat: ”Älkää arastelko, olkaa rohkeita”.</p> 2019-11-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Pälvi Kaiponen & Jarmo Saarti https://journal.fi/signum/article/view/86983 AVOIMET KIRJAT OSAKSI KORKEAKOULUJEN JULKAISUKULTTUURIA — HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA 2019-11-06T12:04:16+02:00 Marja Hirn marja.hirn@helsinki.fi Irene Ylönen irene.ylonen@jyu.fi <p>Kirjastojen on aktiivisesti oltava mukana edistämässä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen moninaisuutta tukevaa avointa tieteellistä monografiajulkaisemista. Avoimet julkaisut ja aineistot eivät enää voi olla kirjastoissa niihin erikoistuneiden asiantuntijoiden tehtävää vaan ovat valtavirtaa, siksi niiden tuntemus kuuluu jokaisen kirjastoasiantuntijan osaamiseen.&nbsp;</p> 2019-11-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Marja Hirn & Irene Ylönen https://journal.fi/signum/article/view/86984 OPPIMINEN JALKAUTUU KIRJASTOON — tilojen kehittäminen aiheena Helsingin yliopiston kirjaston Pedaforum-työpajassa 2019-11-06T12:03:49+02:00 Minna Suikka minna.suikka@helsinki.fi <p>Pedaforum-päivät houkuttelivat 5.–6.6.2019 Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle yli 650 korkeakoulupedagogiikan asiantuntijaa ja edelläkävijää eri puolilta Suomea pohtimaan<br>yliopisto-opetuksen nykytilaa ja tulevaisuutta.</p> 2019-11-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Minna Suikka https://journal.fi/signum/article/view/86986 TSEMPPIÄ ELÄMÄÄN JA OPINTOIHIN: KIRJASTOHENGAILUA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN TUKEMISEKSI 2019-11-06T12:03:22+02:00 Hellevi Hakala hellevi.hakala@metropolia.fi Maarika Kortelainen maarika.kortelainen@metropolia.fi <p>Kun Metropolia on avannut uusia kampuskirjastoja, on moneen kertaan mietitty tilan toiminnallisuutta oman työskentelyn näkökulmasta. Samalla tilasuunnittelu on johtanut pohtimaan tilan merkitystä myös asiakkaiden näkökulmasta. Aineistojen sähköistyessä kokoelmaan liittyvät tilatarpeet vähenevät ja samalla voi kysyä, mitä muita funktioita kirjastotilalla on korkeakouluyhteisössä. Syksyllä 2018 kirjasto ja muut korkeakoulupalvelut alkoivat suunnitella, voisiko kirjastosta syntyä hyvinvoinnin kohtaamispaikka. Tavoitteena on luoda uudenlainen toimintakulttuuri, joka madaltaa kynnystä tulla puhumaan mieltä vaivaavista asioista ja hakemaan tukea, apua ja tietoa. Pohdimme tässä artikkelissa korkeakoulukirjaston mahdollisuuksia osallistavana ja sosiaalista hyvinvointia tuottavana palveluna.</p> 2019-11-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Hellevi Hakala & Maarika Kortelainen https://journal.fi/signum/article/view/86987 KIRJASTOT JA TIETOPALVELUT MUUTOKSESSA: VERKKOVIESTINTÄÄ JA HUOLTA TULEVAISUUDESTA 2019-11-06T12:02:55+02:00 Mika Holopainen mika.holopainen@helsinki.fi Sirkka-Liisa Korkeila sirkka-liisa.korkeila@eduskunta.fi <p>Yhteiskunnallisen tiedon kirjastoverkosto järjesti toukokuussa työpajan, jossa koottiin tietoja kirjastoissa viime vuosina tapahtuneista muutoksista sekä organisaatioiden että kirjastotyön näkökulmasta. Työpajassa nousi esiin suuret muutokset sekä työn painottuminen verkkoviestintään yhä vahvemmin. Vertasimme työpajan tuloksia keväällä 2019 toteutettuun varsin laajaan kirjastoalan kyselyyn ja havaitsimme, että kyselyn tulokset olivat samansuuntaisia: 72 % vastaajista oli huolissaan kirjastoalan tulevaisuudesta.</p> 2019-11-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Mika Holopainen & Sirkka-Liisa Korkeila https://journal.fi/signum/article/view/87064 Saalistajien jäljillä 2019-11-06T12:02:27+02:00 Timo Vilén timo.vilen@helsinki.fi Eeva Savolainen eeva.savolainen@tsv.fi <p>Vertaisarvioinnista sekä normaaleista tieteellisistä käytänteistä piittaamaton saalistajajulkaiseminen puhuttaa tiedeyhteisössä. Vaakalaudalla on paitsi saalistajalehdissä julkaisevan tutkijan oma maine, myös tieteellistä tutkimusta kohtaan tunnetun yleisen luottamuksen rapautuminen. Mistä nopeasti kasvaneessa, avoimen julkaisemisen mainetta tahranneessa ilmiöissä oikein on kysymys? Kuka saalistajalehtiin kirjoittaa? Ja miten erottaa luotettavat julkaisukanavat käärmeöljyn kauppiaista?</p> 2019-11-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Timo Vilén & Eeva Savolainen https://journal.fi/signum/article/view/87065 TKI-AINEISTOJEN AVARUUS — 3AMKIN AINEISTONHALLINNAN KÄYTÄNNÖT JA OSAAMINEN 2019-11-06T12:02:00+02:00 Maija Merimaa maija.merimaa@laurea.fi Hanna Lahtinen hanna.lahtinen@laureaa.fi <p>Tiedontuotannon vastuullisuuden lisääminen on tällä hetkellä yksi eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeisiä pyrkimyksiä. Käytännössä tämä näkyy muun muassa siinä, että tutkimuksessa kerättävien aineistojen hallintaan kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Monet rahoittajat edellyttävätkin hankehakemuksilta tutkimusaineiston tallentamista, jatkokäyttöä ja mahdollista jakamista pohtivaa aineistonhallintasuunnitelmaa. Ammattikorkeakouluissa aineistojen tallentamisen, jakamisen ja hyödyntämisen käytännöt ovat vasta kehittymässä.</p> 2019-11-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2019 Maija Merimaa & Hanna Lahtinen