Signum https://journal.fi/signum <p>Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.</p> <p>Signum, est. 1968, is a journal published by the Finnish Research Library Association.</p> Suomen tieteellinen kirjastoseura – Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund ry fi-FI Signum 0355-0036 Pääkirjoitus: Tervetuloa seuraan ja toimitusverkostoon! https://journal.fi/signum/article/view/91950 <p>Uuden vuosikymmenen kynnyksellä on hyvä kerrata perusasiat: Mitä varten Suomen Tieteellinen Kirjastoseura (STKS) – ja sen siipien suojissa Signum-lehti – on olemassa? Vastausta voi etsiä tämän numeron artikkelista, jossa uusi hallitus esittäytyy ja kertoo näkemyksiään. Aloittelevana päätoimittajana ammennan myös julkilausutusta informaatiosta eli seuran verkkosivuilta, joilta poimin neljä pääpointtia. </p> <p>Ensinnäkin STKS on kirjasto- ja tietopalvelualan äänitorvi, joka ”tekee tunnetuksi” – eli tekee näkyväksi ja pitää esillä – ”kirjastojen merkitystä luovuuden ja tuottavuuden perustana sekä välttämättömänä osana koulutusta ja tutkimusta”.</p> <p>Toiseksi STKS toimii äänitorvena myös virallisemmassa, poliittisia linjauksia ja toimintatapoja muovaavassa merkityksessä: seura ”antaa lausuntoja kotimaisista kirjastoasioista ja vaikuttaa kansainvälisesti tieteellisten kirjastojen toimialueella”.</p> <p>Kolmanneksi STKS tarjoaa ”mahdollisuuden verkostoitua” eli tutustua kollegiaalisissa merkeissä muihin alalla työskenteleviin ja jakaa tietoa. Verkostoitumisen<br>mahdollisuuksiahan on maailma täynnä; stks:n erityisyytenä on koota kirjasto- ja tietopalvelualaa laajasti yhteen.</p> <p>Neljänneksi STKS tukee ”muutoksen hallintaa muuttuvassa toimintaympäristössä ja omassa työssä”. Täydennyskoulutukset ovat stks:n toiminnan kovaa ydintä ja toimintaa, jolle on tarvetta myös jatkossa – tarkatkaapa vain, miten sanat tulevaisuus, muutos ja murros esiintyvät uuden hallituksen esittelyjutussa.</p> Juuso Ala-Kyyny Copyright (c) 2020 Juuso Ala-Kyyny https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2020-04-28 2020-04-28 52 1 3–4 3–4 10.25033/sig.91950 Alternative access – Vaihtoehtoinen saatavuus monen keinon kokonaisuus https://journal.fi/signum/article/view/91951 <p>Kirjastoaineistojen vaihtoehtoinen saatavuus tuli Suomessa ajankohtaiseksi erityisesti viime vuonna, kun neuvottelut FinELib-kirjastokonsortion ja tiedekustantaja Taylor &amp; Francisin kanssa kariutuivat. Sen seurauksena yliopisto- ja korkeakoulukirjastoilta katkesi pääsy Taylor &amp; Francisin -lehtiin. Vaihtoehtoisella saatavuudella (alternative access) tarkoitan tässä yhteydessä tapoja saada käyttöön artikkeleita, jotka ovat kustantajan maksumuurin takana.</p> Juha Leppämäki Copyright (c) 2020 Juha Leppämäki https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2020-04-28 2020-04-28 52 1 5–11 5–11 10.25033/sig.91951 Kuinka bongaat kultaisen, vihreän tai hybridikanavan? Avoimen saatavuuden tiedot julkaisufoorumissa https://journal.fi/signum/article/view/91952 <p>Tutkimusjulkaisujen välittömään avoimuuteen liittyvien vaatimusten vuoksi tarvitaan työkaluja julkaisukanavien avoimuuden tunnistamiseen. Julkaisufoorumin ylläpitämä JUFO-portaali tarjoaa monenlaisia tietoja avoimuudesta ja tietopohjaa on tarkoitus kehittää edelleen.</p> Eeva Savolainen Copyright (c) 2020 Eeva Savolainen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2020-04-28 2020-04-28 52 1 12–15 12–15 10.25033/sig.91952 Kohti avoimempaa ja vastuullisempaa metriikkaa – Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy 2019 https://journal.fi/signum/article/view/91953 <p>Järjestyksessä 24. pohjoismainen workshop aiheesta bibliometriikka ja tutkimuspolitiikka (Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy) järjestettiin Reykjavikissa 26.–27. marraskuuta 2019. Tarjolla oli monipuolinen kattaus muun muassa tutkijoiden arviointia, vastuullisuutta, tasa-arvonäkökohtia ja yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tarkastelua. Helsingin yliopiston kirjastosta workshopiin osallistuivat Eva Isaksson ja Riku Hakulinen, joiden oma esitys käsitteli tutkijoiden rankinglistojen vastuullista ja vastuuttomuutta.</p> Riku Hakulinen Eva Isaksson Copyright (c) 2020 Riku Hakulinen & Eva Isaksson https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2020-04-28 2020-04-28 52 1 16–19 16–19 10.25033/sig.91953 Koulutus ja kollegat pitävät kirjastolaiset kartalla https://journal.fi/signum/article/view/91954 <p>STKS tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen, ammatillisen osaamisen kasvattamiseen ja vaikuttamiseen. Kirjasto- ja tietopalvelualalla pitäisi puhua tulevaisuudesta – muutoksesta, yhteisestä suunnasta ja uusista teknologioista. 90-vuotiasta seuraa tarvitaan jatkossakin kouluttamiseen, yhdessä tekemiseen ja alan kehityksen seurantaan. Tässä yhteenvetona STKS:n uuden hallituksen vastauksia Signumin tiedusteluun.</p> Signumin toimitus Copyright (c) 2020 Signum-toimitus https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2020-04-28 2020-04-28 52 1 21–25 21–25 10.25033/sig.91954 Kirja-arvostelu: Tiedonhankinta keskiössä https://journal.fi/signum/article/view/91956 <p>Johdatus tiedonhankintatutkimukseen on uudistunut laitos vuonna 2004 julkaistusta teoksesta. Uusi teos toimii oivallisena yleisenä oppikirjana, mutta kirjastossa työskentelevä joutuu etsimään tukea käytännön työhönsä, esimerkiksi tiedonhankinnan tehostamiseen, muualta. Mediaympäristön muutokset näkyvät kirjassa, sosiaalinen media on tuonut uusia käsitteitä ja verkkolähteiden lisääntyvä käyttö on lähentänyt tiedonhankinnan ja tiedonhaun tutkimusta.</p> Vesa Kautto Copyright (c) 2020 Vesa Kautto https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2020-04-28 2020-04-28 52 1 26–28 26–28 10.25033/sig.91956 Kyllikki Ruokonen in memoriam https://journal.fi/signum/article/view/91957 <p>Uuden kirjastoteknologian ja kansainvälistymisen edelläkävijä<br><br>Helsingin kauppakorkeakoulun pitkäaikainen kirjaston kehittäjä Kyllikki Ruokonen kuoli Mikko-puolisonsa läsnäollessa Helsingissä 28. marraskuuta 2019. Hän oli syntynyt 6. joulukuuta 1933 Valkjärvellä Karjalan kannaksella. Me ikätoverit ja kollegat muistamme Kyllikin kirjasto- ja tietopalvelualan rohkeana uudistajana ja energisenä persoonana, joka seurasi monipuolisesti alamme kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Tietotekniikka, tai kuten siihen aikaan sanottiin atk, ja tietopalvelualan kansainvälinen toiminta olivat Kyllikki Ruokosen kaksi keskeistä kiinnostuksen kohdetta.</p> Tuula Ruhanen Arja-Riitta Haarala Eeva-Liisa Lehtonen Copyright (c) 2020 Ruhanen, Haarala & Lehtonen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2020-04-28 2020-04-28 52 1 29–31 29–31 10.25033/sig.91957