Signum https://journal.fi/signum <p>Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.</p> <p>Signum, est. 1968, is a journal published by the Finnish Research Library Association.</p> Suomen tieteellinen kirjastoseura – Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund ry fi-FI Signum 0355-0036 Pääkirjoitus: Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 https://journal.fi/signum/article/view/101385 <p>Oxfordin sanakirja valitsi ”post-truthin”vuoden 2016 sanaksi, osaltaan Yhdysvaltain presidentinvaalien ja Brexit-<br>kampanjoinnin kirittämänä. Totuudenjälkeisellä viitataan tilanteeseen, jossa tunteisiin ja henkilökohtaisiin käsityksiin<br>vetoaminen on tehokkaampi tapa vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen kuin faktapohjainen argumentointi. Tai kuten suomalaispoliitikko sen vuonna 2015 kiteytti: ”Onko tarina tosi tai ei, se on toinen juttu. Näin nämä asiat koetaan.”</p> Juuso Ala-Kyyny Copyright (c) 2020 Juuso Ala-Kyyny https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2021-01-05 2021-01-05 52 4 3 3 10.25033/sig.101385 Datatukea rakentamassa – Katsaus koulutuksiin ja palveluihin https://journal.fi/signum/article/view/101386 <p>Korkeakouluissa on viime vuosina kehitetty ahkerasti datanhallintaan liittyviä koulutuksia ja palveluja. Toiminnalle<br>on leimallista moniammatillisuus, yhteistyö ja jatkuva kehitys. Palvelutarjonnassa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös<br>paikallisia ratkaisuja.</p> Mari-Elisa Kuusniemi Susanna Nykyri Seliina Päällysaho Jukka Rantasaari Eeva Savolainen Anne Sunikka Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2021-01-05 2021-01-05 52 4 4–14 4–14 10.25033/sig.101386 Se tunne, kun opettaa verkkokurssia meemeistä ja tekijänoikeuksista https://journal.fi/signum/article/view/101387 <p>Mitä tekijänoikeuskysymyksiä liittyy internetin meemeihin? Korkeakouluopinnoissa harjoitellaan teksteihin viittaamista, mutta kuvien tekijyys on usein vaikea asia. Helsingin yliopiston kirjasto järjesti verkkokurssin meemien ja valokuvien tekijänoikeuskysymyksistä. Kurssin suosio ylitti odotukset ja palaute oli erinomaista. Mitä opiskelijat oppivat kuvamateriaalien<br>tekijänoikeuksista meemien kautta? Millaisia oivalluksia kurssi antoi hyvistä verkkopedagogiikan käytänteistä?</p> Minna Suikka Copyright (c) 2020 Minna Suikka https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2021-01-05 2021-01-05 52 4 15–17 15–17 10.25033/sig.101387 Monografioiden ja artikkelikokoelmien avoimuuden kehitys Suomen yliopistoissa 2017–2019 https://journal.fi/signum/article/view/101388 <p>Kotimainen tieteellisten monografioiden ja kokoomateosten julkaisukulttuuri on huomattavasti ulkomaita avoimempaa.<br>Avoimuuden kehitys ei kuitenkaan ole riittävän nopeaa ilman avoimuutta edistäviä kansallisia toimenpiteitä. Erityisesti tieteellisten monografioiden avoimuuden mahdollistaminen vaatii laajaa yhteistyötä.</p> Pekka Olsbo Copyright (c) 2020 Pekka Olsbo https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2021-01-05 2021-01-05 52 4 18–26 18–26 10.25033/sig.101388 Tiedon ääni – Päätöksenteon tietotukihanke luo pohjaa tuleville palveluille https://journal.fi/signum/article/view/101389 <p>Kansanedustajissa on 200 erilaista tapaa hankkia ja käyttää tietoa, ja tietopalvelun on tarjottava heille kaikille jotakin. Eduskunnan kirjaston päätöksenteon tietotukihankkeessa etsitään uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita. Hankkeessa on selvitetty, miten kirjaston ja tietopalvelun nykyinen toiminta tukee eduskuntatyötä ja millaisia palveluita ulkomailta löytyy. Artikkelissa käydään läpi eduskuntaan liittyvän tiedonhankinnan erityispiirteitä ja tiedon käyttöä päätöksenteon prosessissa.</p> Antti Virrankoski Copyright (c) 2020 Antti Virrankoski https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2021-01-05 2021-01-05 52 4 27–29 27–29 10.25033/sig.101389 Tutkimusdatan säilyttämiseen tarvitaan kansallista yhteistyötä https://journal.fi/signum/article/view/101390 <p>Kansalliskirjaston tutkijapalveluiden kehittämistä ja digitaalisten aineistojen käytön edistämistä käyttäjälähtöisellä<br>tiedolla toteuttava Digitaalinen avoin muisti (DAM) -hanke seuraa aktiivisesti digitaalisissa ihmistieteissä käytävää<br>keskustelua. DAM-hankkeen edustajana osallistuin DHN 2020 Norden -etäkonferenssiin. Konferenssissa järjestettiin<br>paneelikeskustelu, jossa pohdittiin digitaalisille aineistojen kohtaloa tutkimushankkeiden jälkeen.</p> Liisa Näpärä Copyright (c) 2020 Liisa Näpärä https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2021-01-05 2021-01-05 52 4 30–31 30–31 10.25033/sig.101390 Arja-Riitta Haarala in memoriam https://journal.fi/signum/article/view/101391 <p>Kirjaston johtaja emerita Arja-Riitta Haarala kuoli 19. lokakuuta 2020 Tampereella. Hän oli syntynyt Punkalaitumella<br>27. toukokuuta 1943.</p> Soile Harjala Kaija Jääskeläinen Sinikka Luokkanen Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2021-01-05 2021-01-05 52 4 32–33 32–33 10.25033/sig.101391 Tuula H. Laaksovirta in memoriam https://journal.fi/signum/article/view/101392 <p>Kirjasto- ja informaatioalan vaikuttaja, professori Tuula H. Laaksovirta menehtyi marraskuun alussa. Hän toimi<br>eduskunnan kirjaston johtajana vuosina 1994–2007 ja eduskunnan kanslian tieto- ja viestintäjohtajana vuosituhannen<br>alussa. Hänen eduskuntauraansa edelsivät toimet Joensuun ja Vaasan yliopiston kirjaston johtajana sekä apulaisprofessorina<br>Tampereen yliopistossa ja tutkijana Suomen Akatemiassa. Professorin arvonimen hän sai vuonna 2011.</p> Päivikki Karhula Antti Virrankoski Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2021-01-05 2021-01-05 52 4 34–35 34–35 10.25033/sig.101392