Signum https://journal.fi/signum <p>Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.</p> <p>Signum, est. 1968, is a journal published by the Finnish Research Library Association.</p> Suomen tieteellinen kirjastoseura – Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund ry fi-FI Signum 0355-0036 Tekoäly kirjastotyössä tänään – Mitä tekoäly mahdollistaa? https://journal.fi/signum/article/view/146130 <p>STKS:n Aineiston saatavuus -työryhmä järjesti 1.2.2024 webinaarin otsikolla Kirjasto kohtaa tekoälyn. Monipuolinen ohjelma keräsi runsaan osallistujajoukon ja herätti paljon keskustelua. Tässä artikkelissa esitellään webinaarin antia. Esityksissä tuotiin esiin muun muassa ChatGPT:n yleisiä piirteitä ja huomioitavia seikkoja. Webinaarissa kuultiin myös eräiden yliopistokirjastojen kokemuksia tekoälysovelluksista</p> Maarit Cederberg Tuula Hurskainen Eija Kajava Juha Leppämäki Kristiina Lähdesmäki Seija Rajaniemi Copyright (c) 2024 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 4–9 4–9 10.25033/sig.146130 Kirjastoalan tradenomikoulutusta kehitetään työelämälähtöisesti https://journal.fi/signum/article/view/146135 <p>Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain useita kymmeniä kirjastoalan ammattilaisia. Tradenomitutkintoon johtava koulutus on monipuolista ja antaa hyvät valmiudet alan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneiden vahvuutena on käytännön osaaminen ja uskallus tarttua tehtäviin heti työelämän alkaessa. Tässä artikkelissa yliopettaja Ari Haasio kertoo SeAMK:n kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksesta sekä omasta työstäänopettajana, tutkijana ja tietokirjailjana.</p> Mika Holopainen Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 10–13 10–13 10.25033/sig.146135 Slaavilainen kirjasto – paikka kohtaamisille ja aineistoista inspiroitumiselle https://journal.fi/signum/article/view/146136 <p>Kansalliskirjastossa sijaitseva Slaavilainen kirjasto tarjoaa alkuperäislähteitä ja tutkimuskirjallisuutta Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen käyttöön sekä kaikille slaavilaisista maista ja kulttuureista kiinnostuneille lukijoille. Erityisesti Venäjän keisarikunnan aikana saatujen vapaakappaleiden ympärille muodostunut kokoelma on karttunut jo 1800-luvulta lähtien. Slaavilainen kirjasto viettää tänä vuonna juhlavuottaan, sillä osana Kansalliskirjastoa se on ollut vuodesta 1924 lähtien.</p> Emilia Karjalainen Irma Reijonen Copyright (c) 2024 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 14–19 14–19 10.25033/sig.146136 Kirjastotöissä Afrikassa https://journal.fi/signum/article/view/146137 <p>Ritva Niskala toimi vuodesta 2001 alkaen kirjastojen kehittämistehtävissä Namibiassa. Tässä artikkelissa Niskala kertoo Namibian kirjastoverkon uudistamiseen liittyvistä vaiheista 2000-luvun alkupuolella. Aiemmin on julkaistu artikkelisarjan osat 1 ja 2, joissa Niskala kuvasi kokemuksiaan kirjastoalan tehtävissä Mosambikissa 1990-luvun loppupuolella sekä Namibiassa vuosina 2013–2021.</p> Ritva Niskala Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 20–31 20–31 10.25033/sig.146137 Lehtitietueiden matkassa – digitoitujen lehtien metatietojen uudistaminen ja jakaminen Alma-yhteisölle https://journal.fi/signum/article/view/146138 <p>Turun yliopiston kirjastossa on käynnissä projekti Kotimaiset digitoidut lehdet Community Zonelle. Tavoitteenamme on kohentaa Kansalliskirjaston digitoimien, kaikille avoimesti saatavilla olevien lehtien metatietoja. Metatiedot saatamme kirjastojen käytettäväksi paitsi kansallisesti, myös kansainvälisesti Alma-kirjastojärjestelmän metatietovarannon kautta. Vaikka olemme päävastuussa projektista, matkan varrella on ollut mukana lukuisia muitakin tekijöitä.</p> Anna-Mari Salmela Jouni Aaltonen Sara Kannisto Antti Malin Copyright (c) 2024 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 32–38 32–38 10.25033/sig.146138 Kaikille avoin lapsitiedon erikoiskirjasto ja tietopalvelu https://journal.fi/signum/article/view/146139 <p>Vuonna 1949 perustettu Lastensuojelun Keskusliiton erikoiskirjasto sijaitsee Helsingin Eirassa. Kirjaston kokoelma kattaa laajasti tietoa lasten ja perheiden asemasta, oikeuksista ja suojelusta. Kirjaston kokoelmiin voi tutustua verkkosivuilla https://www.lskl.fi/kirjasto-ja-tietopalvelu/ ja paikan päälle voi tulla etukäteen ajan sopimalla. Kirjaston palvelut ovat maksuttomia kaikille asiakkaille!</p> Katri Koivunen Virpi Kultanen Copyright (c) 2024 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 39–41 39–41 10.25033/sig.146139 Tiedonhankinnan opetus on ja pysyy, mutta muutos on jatkuvaa https://journal.fi/signum/article/view/146140 <p>STKS:n Informaatiolukutaito-työryhmän esittely Tiedonhankinta kehittyy ja muuttuu, samalla tiedonhakukanavien tarjonta sekä tavat opettaa monipuolistuvat. Nykyisin opetusta järjestetään lähi- tai etäopetuksena, hybridinä ja itseopiskeluna, ja tarjolla on monenlaisia työkaluja niiden toteutukseen. Avoin julkaiseminen, tekoäly ja datanhallinta ovat esimerkkejä uusista informaatiolukutaidon alle tulleista aiheista, joita kursseilla käsitellään.</p> Kaisu Clarot Pia-Maria Niemitalo Copyright (c) 2024 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 42–43 42–43 10.25033/sig.146140 Rights Retention askel askeleelta – SPARC Europelta apua RRS-strategioiden laadintaan https://journal.fi/signum/article/view/146141 <p>Rights Retention -strategia on ajankohtainen asia avoimessa tieteessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Asiaan vaikuttava lainsäädäntö on kansallista ja strategiat usein organisaatiokohtaista, mutta niiden laadinnan tueksi on tarjolla apua Euroopan tasolla. SPARC Europen Project Retain -sivustolla on laidasta laitaan erilaisia selvityksiä ja materiaaleja aiheesta.</p> Pirjo Kangas Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 44–47 44–47 10.25033/sig.146141 Tuula Ruhanen in memoriam https://journal.fi/signum/article/view/146142 <p>Tuula Ruhanen (o.s. Jylhä) syntyi kolmas toukokuuta 1944 Enson sairaalassa alueella, joka pian tämän jälkeen luovutettiin Neuvostoliitolle (Svetogorsk). Hän oli 1,5 kuukauden ikäinen, kun hänet vietiin evakkojunalla Savoon. Tuulalle rakas paikka oli hänen lapsuuden maisemansa Varistaipaleen kanava Heinävedellä. Hän aloitti oppikoulun Varkaudessa vuonna 1954. Kun perhe muutti Nokialle, hän siirtyi Nokian yhteiskouluun, josta kirjoitti ylioppilaaksi 1962. Tuulan elämä päättyi Helsingissä 1.3.2024.</p> <p>Kirjoittajat ovat Tuulan työtovereita ja ystäviä.</p> Meri Kuula-Bruun Vuokko Palonen Marja Sarvilinna Kaisa Sinikara Barbro Wigell-Ryynänen Copyright (c) 2024 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 48–50 48–50 10.25033/sig.146142 Dataviittaukset – tutkimusekosysteemin kulmakivi https://journal.fi/signum/article/view/146143 <p>Tietoarkisto tiedusteli asiakaskyselyssään, kuinka moni viittaa julkaisussaan omaan tutkimusdataansa tai hyödyntämäänsä muiden tutkijoiden tuottamaan dataan. Noin 60 prosenttia vastaajista kertoi viittaavansa muiden dataan ja vain alle puolet omaan dataansa. Pidän tulosta hieman yllättävänä. Onhan viittaaminen tieteellisenkulttuurin ytimessä.</p> Tuomas J. Alaterä Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 51–52 51–52 10.25033/sig.146143 Uutisia lyhyesti https://journal.fi/signum/article/view/146144 <p>Tieteellisten kirjastojen uutisia.</p> Juuso Ala-Kyyny Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 53 53 10.25033/sig.146144 Pääkirjoitus: Tekoälyn lukutaito vaatii pysähtymistä ja pohdintaa https://journal.fi/signum/article/view/146129 <p>Informaatiolukutaito ja siihen liittyvät koulutukset ovat olleet kirjastojen arkipäivää jo yli 20 vuotta. Vähitellen myös muut lukutaidon muodot ja niihin liittyvät käsitteet, kuten datalukutaito ja tekoälyn lukutaito, ovat hivuttautuneet kieleen, vaikka emme niiden määritelmiä välttämättä muista. Datalukutaidossa kyse on dataan liittyvien keskeisten teknisten, oikeudellisten ja sosiaalisten kysymysten tiedostamista ja ymmärtämistä. Tekoälyn lukutaito puolestaan voidaan lyhyesti määritellä kykynä ymmärtää ja käyttää tekoälysovelluksia vastuullisesti sekä arvioida laajasti tekoälyn vaikutuksia yhteiskuntaan.</p> Mika Holopainen Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi 2024-06-04 2024-06-04 57 2 3 3 10.25033/sig.146129