Signum https://journal.fi/signum <p>Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.</p> <p>Signum, est. 1968, is a journal published by the Finnish Research Library Association.</p> fi-FI juuso.ala-kyyny@helsinki.fi (Juuso Ala-Kyyny) minna.marjamaa@laurea.fi (Toimitussihteeri Minna Marjamaa) su, 14 marras 2021 19:07:17 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Pääkirjoitus: Lain tuulia avoimen tieteen purjeissa https://journal.fi/signum/article/view/112155 <p>Vuonna 2015 haastattelin yliopistokirjastojen asiantuntijoita avoimesta julkaisemisesta opinnäytetyötäni varten. He olivat yksimielisiä siitä, että muutos kohti avointa tiedettä tapahtuu sitovien linjausten ja akateemista maailmaa ohjailevien tahojen, kuten tutkimusrahoittajien ja ministeriön, tuella.</p> Ala-Kyyny Juuso Copyright (c) 2021 Juuso Ala-Kyyny https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/112155 su, 14 marras 2021 00:00:00 +0200 Tahroja paperilla — bittejä avaruudessa https://journal.fi/signum/article/view/112156 Tuulevi Ovaska Copyright (c) 2021 Tuulevi Ovaska https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/112156 su, 14 marras 2021 00:00:00 +0200 Oppia Tampereelta — Katsaus informaatiotutkimuksen opetukseen Tampereen yliopistossa https://journal.fi/signum/article/view/112157 <p>Kirjastoalan opiskelijoista valtaosa suuntaa yhä kohti yleisiä kirjastoja, mutta opetus tukee myös tiedekirjastoihin ja tietointensiivisiin yrityksiin suuntaavia. Tässä artikkelissa tarkastellaan Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opetusta tieteellisten kirjastojen näkökulmasta. Teemoina ovat ajankohtainen kirjastotutkimus, informaatiotutkimuksen opetussisällöt, opiskelijoiden urasuunnitelmat ja yhteistyö opetuksen kehittämisessä. Haastateltavana on professori Tuomas Harviainen.</p> Juuso Ala-Kyyny Copyright (c) 2021 Juuso Ala-Kyyny https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/112157 su, 14 marras 2021 00:00:00 +0200 LIBER-konferenssi juhlisti viisikymppisiään verkossa https://journal.fi/signum/article/view/112159 <p>Kesän LIBER-konferenssi järjestettiin teemalla Kirjastot ja avoin tieto: Visiosta toteutukseen. Konferenssin keskeisiä aiheita <br>olivat digitaalisen kirjasto ja tutkimuksen tarpeet, avoin toimintakulttuuri, avoin julkaiseminen ja avoin data. Päivät tarjosivat <br>kiinnostavan näkymän tämän päivän tieteellisten kirjastojen ja tutkimuspalveluiden asiantuntijatyöhön.</p> Marja Kuittinen, Heta Mikkonen, Tuulevi Ovaska, Katri Rintamäki, Tomi Rosti Copyright (c) 2021 Tekijät https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/112159 su, 14 marras 2021 00:00:00 +0200 Eurooppalaiset yliopistoverkostot tarjoavat uusia mahdollisuuksia kirjastojen kehittämiseen https://journal.fi/signum/article/view/112160 <p>Eurooppalainen yhteistyö yliopistojen ja kirjastojen välillä kehittyy nopeasti. Komission tavoitteena on rakentaa alhaalta ylöspäin suuntautuvia yliopistoverkostoja, jotka lisäävät innovaatioita ja rajat ylittävää yhteistyötä. Itä-Suomen yliopiston (UEF) kirjasto lähti mukaan yliopistoliittouma YUFEn yhteistyöhön rakentamalla avoimen tieteen verkkokurssin eurooppalaiselle virtuaalikampukselle. UEF:n kokemukset olivat positiivisia: Pioneereille on saatavilla hyvin rahoitusta hanke- ja kehittämistoimintaan ja kirjastojen kannattaakin olla aktiivisia integroitumisessa eurooppalaisiin käytänteisiin.</p> Jarmo Saarti, Katri Rintamäki, Kaisa Hartikainen Copyright (c) 2021 Tekijät https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/112160 su, 14 marras 2021 00:00:00 +0200 Komposiitti-indeksi — uusi väline käyttäjäkokemuksen arviointiin https://journal.fi/signum/article/view/112162 <p>Käyttäjäkokemusindeksi (IUX) on kirjaston tarjoamien palvelujen käyttäjäkokemuksen arviointiin suunniteltu komposiitti- eli summaindeksi. Sen avulla käyttäjien tyytyväisyyttä arvioidaan laskemalla indeksiin valittujen muuttujien (asiakaskokemuksen osatekijät eli attribuutit) summa, joka muodostetaan asiakaskyselyvastausten ja asiantuntijoiden määrittelemien painokertoimien yhdistelmänä. Komposiitti-indeksin merkittävä hyöty on, että sen avulla pystytään arvioimaan useampien asiakaskokemukseen vaikuttavien tekijöiden yhteistä vaikutusta. Esittelemämme komposiitti-indeksi auttaa seuraamaan siihen valittujen määreiden yhteistä vaikutusta asiakaskokemukseen samalla kertaa.</p> Svetlana Kirichenko, Jouni Henrik Juntumaa, Markku Laitinen Copyright (c) 2021 Tekijät https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/112162 su, 14 marras 2021 00:00:00 +0200 VTLS:stä Voyageriin — kirjastojärjestelmien historiaa https://journal.fi/signum/article/view/112163 <p>Signumin edellisessä numerossa 2/2021 ilmestyi kaksi artikkelia, jotka liittyivät Voyager-kirjastojärjestelmästä luopumiseen suomalaisissa korkeakouluissa. Kokonaiskuvaa täydentääksemme luomme vielä katsauksen kaukaisempaan historiaan, alkaen <br>1980-luvulta ja jatkaen 2010-luvulle. Miksi järjestelmänvaihdos kesti kymmenen vuotta? Yrityksen puutteesta ei ainakaan ollut kyse.</p> Ari Ahlqvist, Esa-Pekka Keskitalo, Sinikka Luokkanen, Ari Muhonen Copyright (c) 2021 Tekijät https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/112163 su, 14 marras 2021 00:00:00 +0200 Lähdeviitteet ja pisteen paikka — ajatuksia viittauskäytänteiden kirjosta https://journal.fi/signum/article/view/112164 <p>Ohjeet ja käytännöt lähdeviitteiden merkitsemisestä vaihtelevat oppilaitoksittain. Omien käytäntöjen sijaan tulisi suosia kansainvälisiä standardeja ja ammattimaisia viitteidenhallintaohjelmia. Erityisen kiusallinen on kumottuun kansalliseen standardiin perustuva käytäntö pisteen käytöstä lähdeviitesulkeiden sisällä, jota viitteidenhallintatyökalut eivät tue eivätkä tunnista.</p> Vesa Linja-aho Copyright (c) 2021 Tekijä https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/112164 su, 14 marras 2021 00:00:00 +0200 Kirja-arvostelu: Tutkimusta mittareiden tähden https://journal.fi/signum/article/view/112165 <p>Bibliometriikan perusajatuksena oli alun perin hyvien viittausten löytäminen ja tiedonhankinnan edistäminen. Viittausraporteista käynnistyi bibliometriikkapohjaisen arvioinnin kultakausi, joka jatkuu yhä. Artikkelikokoelma Gaming the Metrics kuvaa, miten <br>tieteen uudet pelisäännöt vaikuttavat tieteelliseen kulttuuriin.</p> Eva Isaksson Copyright (c) 2021 Tekijä https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/112165 su, 14 marras 2021 00:00:00 +0200 Uutisia lyhyesti https://journal.fi/signum/article/view/112166 <p>Lyhyitä uutisia.</p> Kreodi toimitus Copyright (c) 2021 Tekijä https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/112166 su, 14 marras 2021 00:00:00 +0200