Signum https://journal.fi/signum <p>Signum on Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1968 alkaen.</p> <p>Signum, est. 1968, is a journal published by the Finnish Research Library Association.</p> fi-FI mika.holopainen@helsinki.fi (Mika Holopainen) minna.marjamaa@laurea.fi (Toimitussihteeri Minna Marjamaa) ma, 17 loka 2022 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 LIBER2022–konferenssin kuulumisia https://journal.fi/signum/article/view/122340 <p>LIBER-konferenssin teema oli tänä vuonna kirjastot tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Tieteellisten kirjastojen asiantuntijaroolit eivät rajoitu tukipalveluihin, vaan ne laajentuvat kohti tutkimuksen kumppanuutta ja johtajuutta. Ukrainan kirjastojen tilanne, kansalaistiede ja tutkimusdata nousivat vahvoiksi puheenaiheiksi niin pääpuheenvuoroissa kuin työpajoissa. Suomalaisten esitykset olivat konferenssin kärkeä.</p> Mari Elisa Kuusniemi, Anne Lehto, Susanna Nykyri Copyright (c) 2022 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/122340 ma, 17 loka 2022 00:00:00 +0300 Vastuullista julkaisumetriikkaa edistämässä – kansallinen julkaisumetriikkaopas https://journal.fi/signum/article/view/122342 <p>Kansallinen julkaisumetriikkaopas (KJMO) on kansallisena yhteistyönä toteutettu ja ylläpidettävä opas julkaisumetriikasta. Se on avoimesti verkossa saatavilla ja on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat työssään tai muussa toiminnassaan tietoa julkaisujen analysoimisesta ja siihen käytettävistä välineistä. Käyttäjät eivät tarvitse esitietoja julkaisumetriikasta, mutta tieteellisen julkaisemisen käytäntöjen ja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden<br>toimintaympäristön tuntemus on tarpeen.</p> Jani Sassali, Johanna Löhönen, Hanna Värri, Anna-Kaisa Hyrkkänen, Terhi Sandgren Copyright (c) 2022 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/122342 ma, 17 loka 2022 00:00:00 +0300 Pedagogiset pakopelit tiedonhankinnan opetuksessa https://journal.fi/signum/article/view/122343 <p>Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto testasi pedagogisen pakopelin käyttöä tiedonhankinnan opetuksessa 2019–2020. Oppimistulokset olivat rohkaisevia.</p> Joona Koiranen Copyright (c) 2022 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/122343 ma, 10 loka 2022 00:00:00 +0300 Avoimen tieteen koulutukset avoimena – Mikä muuttui? https://journal.fi/signum/article/view/122344 <p>Avoimen tieteen ja tutkimusdatanhallinnan koulutusten järjes-täminen alkaa olla vakiintunut käytäntö yliopistoissa, ammat-tikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Koulutukset tarjotaan tavallisimmin oman organisaation henkilöille. Aalto-yliopiston datatukitiimi päätti kokeilla syksyllä 2021, mikä muuttuu – vai muuttuuko mikään – kun koulutukset avataan ilman rajoituksia sekä kotimaisille että ulkomaisille organisaatioille. Ilmoittautuneista yli puolet tuli suomalaisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Noin neljännes osallistujista oli aaltolaisia. Koulutukseen oltiin pääasiassa tyytyväisiä, joskin lisää käytännönläheisyyttä kaivattiin.<br><br></p> Kati Laakso, Anne Sunikka, Charlotte Försgård Copyright (c) 2022 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/122344 ma, 10 loka 2022 00:00:00 +0300 Osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista IFLAssa – poimintoja WLIC 2022 Dublinin konferenssista https://journal.fi/signum/article/view/122345 <p>Vuoden 2020 IFLAn WLIC-konferenssi piti järjestää Dublinissa, mutta pandemian vuoksi sitä siirrettiin kahteen kertaan. Ennen<br>pandemiaa vuosina 2017–2019 konferensseissa on ollut noin 3 500 osallistujaa. Dublinissa osallistujamäärä oli noin 2 000<br>henkilöä. Pudotus edellisistä on merkittävä, mutta silti osallistujien määrä yllätti järjestäjät positiivisesti.</p> Sinikka Luokkanen, Katja Hilska-Keinänen, Neea Savilaakso, Kirsi Ylänne, Johanna Vesterinen, Sanna Jalonen Copyright (c) 2022 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/122345 ma, 10 loka 2022 00:00:00 +0300 Esittelyssä Kansalliskirjaston uusi ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen https://journal.fi/signum/article/view/122346 <p>Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt Kimmo Tuomisen Kan-salliskirjaston ylikirjastonhoitajan tehtävään. Edellinen ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles jäi eläkkeelle 1. 7. 2022. Yhteiskuntatieteiden tohtori Kimmo Tuomisella on laaja kokemus kirjastoalalta ja alan luottamustehtävistä.</p> Aija Vahtola Copyright (c) 2022 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/122346 ma, 10 loka 2022 00:00:00 +0300 Kirja-arvostelu: E pluribus unum – monesta yhdeksi https://journal.fi/signum/article/view/122347 <p>Kun Kaisa Sinikaran tutkimus Tiedeyhteisön kumppanina: Laitoskirjastoista Helsingin yliopiston kirjastoksi 1828–2012 julkistettiin kesäkuussa, onnittelin Kaisaa siitä, että teoksessa oli dokumentoitu Helsingin ihmeen synty eli miten lukuisten kirjastojen yhdistyminen toteutui. Mutta kirjaan sisältyy paljon muutakin, kuten ilmeni Sinikaran artikkelista Signumissa 2/2022.</p> Vesa Kautto Copyright (c) 2022 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/122347 ma, 10 loka 2022 00:00:00 +0300 Mitä on julkaisujen avoin saatavuus? https://journal.fi/signum/article/view/122348 <p>Avoimeen julkaisemiseen siirtyminen on hyvä asia niin yksittäisen tutkijan, tiedeyhteisön kuin laajemminkin yhteiskunnan kannalta. Aktiivista tutkimustyötä tekevänä antropologina olen ehdottomasti sitä mieltä, että julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulee olla rajoituksitta yleisön saavutettavissa. Käsittelen tässä kirjoituksessa lyhyesti kolmea seikkaa, joihin avoimessa saatavuudessa on minusta kiinnitettävä huomiota: 1) julkaisut ovat avoimia, 2) julkaisut ovat kirjoittajille saavutettavissa ja 3) julkaisujen toimintatavat ovat avoimia.</p> Tuomas Tammisto Copyright (c) 2022 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/122348 ma, 10 loka 2022 00:00:00 +0300 Uutisia lyhyesti https://journal.fi/signum/article/view/122349 <p>Signumin toimituksen kokoamia lyhyitä uutisia.</p> Signum toimitus Copyright (c) 2022 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/122349 ma, 10 loka 2022 00:00:00 +0300 Luottamuksen varassa kohti uudenlaisia kumppanuuksia https://journal.fi/signum/article/view/122339 <p>Maija-Leena Huotari ja Mirja Iivonen kirjoittivat vuonna 2004 Informaatiotutkimus-lehteen artikkelin yliopistokirjastoista strategisina kumppaneina, joilla on tärkeä rooli yliopistojen tietoprosesseissa. Strategisella kumppanuudella tarkoitetaan määritelmän mukaan kahden tai useamman toimijan välistä toimintamallia, jossa osapuolet tekevät toisiaan täydentäviä, molempia hyödyttäviä toimenpiteitä ja investointeja pitkäjänteisessä yhteistyösuhteessa. Huotarin ja Iivosen artikkelissa yliopistokirjastoilla nähtiin paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Ollakseen uskottavia kumppaneita kirjastojen olisi kyettävä kohtaamaan käyttäjien laajenevat vaatimukset, omaksumaan nopeasti teknologiset ja muut innovaatiot sekä ennakoimaan proaktiivisesti muutoksia<br>markkinoilla.</p> Mika Holopainen Copyright (c) 2022 Mika Holopainen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi https://journal.fi/signum/article/view/122339 ma, 17 loka 2022 00:00:00 +0300