Pulkki, J., & Pulkki, J. (2017). Kestämätön sosiaali- ja terveydenhuoltopolitiikka. SosiaalilääKetieteellinen Aikakauslehti, 54(1). Lainattu, saatavilla https://journal.fi/sla/article/view/60623