Transsukupuolisten henkilöiden elämäntyytyväisyys ennen sukupuolen korjausprosessia, sen aikana ja sen jälkeen

Kirjoittajat

  • Leena Heinonen
  • Tarja Suominen
  • Aino Mattila
  • Jari Kylmä

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata 1) transsukupuolisen henkilön elämäntyytyväisyyttä ja määritellä se aineistolähtöisesti, 2) elämäntyytyväisyyteen yhteydessä olevia tekijöitä ennen sukupuolenkorjausprosessia, sen aikana ja sen jälkeen sekä 3) hoitohenkilökunnan mahdollisuuksia parantaa transsukupuolisen ihmisen elämäntyytyväisyyttä sukupuolen korjausprosessin aikana. Tutkimusaineisto kerättiin haastatteluin 2010 seitsemältä sukupuolen korjausprosessin läpikäyneeltä ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Elämäntyytyväisyyden käsitteessä tunnistettiin viisi ulottuvuutta: sopusointu oman olemassaolon kanssa, terveystasapaino, elämän rakenteiden kunnossa oleminen, perhe-elämän toimivuus ja sosiaalinen toimintakyky. Sukupuoliristiriita oli heikentänyt elämäntyytyväisyyttä ennen korjausprosessiin lähtöä. Korjausprosessin aikaa kuvattiin elämäntyytyväisyyden kannalta vaihtelevaksi. Korjausprosessin jälkeen elämäntyytyväisyyden koettiin parantuneen. Elämäntyytyväisyyttä heikensivät ja paransivat prosessin eri vaiheissa omassa ja sosiaalisessa elämäntodellisuudessa olevat tekijät sekä itse sukupuolenkorjausprosessiin sisältyvät tekijät. Hoitohenkilökunta parantaa transsukupuolisten henkilöiden elämäntyytyväisyyttä mahdollistamalla tarpeenmukaisen hoitosuunnitelman ja sen toteuttamisen, organisoimalla hoitoprosessia sekä hankkimalla lisää tietoa transsukupuolisuudesta.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-04-24

Viittaaminen

Heinonen, L., Suominen, T., Mattila, A., & Kylmä, J. (2013). Transsukupuolisten henkilöiden elämäntyytyväisyys ennen sukupuolen korjausprosessia, sen aikana ja sen jälkeen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 50(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/8000