[1]
Haario, P., Koponen, P., Parikka, S., Härkänen, T., Martelin, T., Koskinen, S. ja Lundqvist, A. 2021. Koronaepidemian ja sen rajaamistoimien vaikutukset elintapoihin ja arkielämään koulutusryhmittäin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 58, 3 (loka 2021). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.103245.