[1]
Hakamäki, P., Saaristo, V., Lindfors, P. ja Ståhl, T. 2022. Tukityöllistäminen interventiona ja sen vaikutus perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 59, 4 (joulu 2022). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.103415.