[1]
Virtanen, L., Kaihlanen, A.-M., Isola, A.-M., Elina Laukka ja Heponiemi, T. 2021. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia etäpalveluiden hyödyistä COVID-19-aikakaudella: Laadullinen kuvaileva tutkimus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 58, 3 (loka 2021). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.107405.