[1]
Fadjukoff, P., Kainulainen, S., Pirhonen, J., Saaranen, T., Valokivi, H. ja Vauhkonen, A. 2022. Sosiaalinen hyvinvointi turvaa terveyttä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 59, 3 (syys 2022). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.111453.