[1]
Vepsäläinen, H., Ray, C., Lehto, R., Skaffari, E., Nissinen, K., Kinnunen, S., Lehto, E., Korkalo, L., Sajaniemi, N., Roos, E. ja Erkkola, M. 2023. Mitä DAGIS-tutkimus kertoo päiväkoti-ikäisten suomalaislasten terveydestä ja hyvinvoinnista? Katsaus sosioekonomisiin eroihin sekä koti- ja päiväkotiympäristöön. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 60, 2 (kesä 2023). DOI:https://doi.org/10.23990/sa.116414.